Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» 

Правові підстави проведення конкурсу: рішення Соснівської міської ради від 03 вересня 2020 року No 521 «Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» та проведення конкурсного відбору»

Повне найменування: Комунальне підприємство «Соснівкажитлокомунсервіс» (далі Заклад)

Юридичне та фактичне місцезнаходження Закладу: 80193, Львівська область, Сокальський район, місто Соснівка, вулиця Грушевського, 28

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватися: з 28 вересня 2020 року по 19 жовтня 2020 року до 15.45 год. Відповідні документи подавати до виконавчого комітету Соснівської міської ради за адресою: 80193, м.Соснівка, Сокальський район, Львівська областьвул. Кривоноса, ; приймальня міського голови м.Соснівки. (документи реєструються як вхідна кореспонденція). Інформація для довідок за телефоном 032(49) 34389. Email: sosnivkamr@ukr.net з приміткою «На конкурс»

Дата і місце засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів: 19.10.2020р о 15:45.  80193, м.Соснівка Сокальського району Львівської області, вул.Кривоноса, , перший поверх зал засідань Соснівської міської ради Львівської області

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи

 1.  заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України Про захист персональних даних;
 2.  копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у звязку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства іншого документа, що посвідчує особу);
 3.  автобіографію;
 4. дві фотокартки кандидата розміром 4х6 сантиметрів на паперових носіях;
 5. копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 6. копію заповненої частини трудової книжки;
 7. копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобовязаних);
 8. декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру) за 2019 рік;
 9. інші матеріали на розсуд кандидата

За допомогою відомостей про фінансовоекономічне становище комунального підприємства кандидати зобовязані у 20денний термін з дня оголошення конкурсу розробити конкурсні пропозиції та подати їх особисто Конкурсній комісії. Конкурсні пропозиції повинні містити:

 1.  проект стратегічного плану розвитку комунального підприємства на середньострокову перспективу (5 років);
 2. детальний першочерговий план реформування комунального підприємства протягом одного року;
 3.  обсяг надходжень коштів до бюджету;
 4. пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального підприємства;
 5.  пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово господарської діяльності комунального підприємства;
 6. інші відомості на розсуд кандидата.

Вимоги до кандидатів на керівну посаду. Кандидатом на керівну посаду може бути особа, яка:

 1.  має вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем спеціалістабо магістр»;
 2. має досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форми власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування у відповідній сфері управління не менше 3 років;
 3. володіє державною мовою; 
 4. має високі ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обовязки.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

 1.  подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
 2. надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
 3. надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів

Дата і місце проведення конкурсу: Дата: 21 жовтня 2020р. Місце проведення : приміщення сесійної зали виконавчого комітету Соснівської міської ради, м.Соснівка, вул. Кривоноса, .

Протокол №1 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора КП “Соснівкажитлокомунсервіс” від 28.09.2020р.

Опубліковано у новини міста. Додати до закладок постійне посилання.

1 коментар до Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Соснівкажитлокомунсервіс» 

 1. Пінгбек: zortilonrel

Коментувати не дозволено.