ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

ПРО НАДАННЯ ПІЛЬГ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ПОДАТКУ НА ТЕРИТОРІЇ М.СОСНІВКА ВІД 17.01.2020

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА СОСНІВКА

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ МІСТА СОСНІВКА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ТЕРИТОРІЇ СОСНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2019 РІК

РОЗМІР НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Відповідно до вимог статті 286.2. ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.»

Для отримання витягу про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки платникам земельного податку та орендної плати за земельні ділянки необхідно подати заяви встановленої форми у Центрі надання адміністративних послуг Червоноградської міської ради, на проспекті Шевченка, 27 у м. Червонограді. Витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, у триденний термін, готується і передається Червоноградським відділом Міськрайонного управління у Сокальському районі та місті Червонограді Головного управління Держгеокадастру у Львівській області до Центру надання адміністративних послуг Червоноградської міської ради, для подальшої видачі заявнику.

[згорнути]
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2018 рік.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру на виконання ст.289 Податкового кодексу України повідомляє. Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 07.12.2017 № 2245-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році») індекс споживчих цін за 2017-2023 роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2018 рік становить 1,0.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується акумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять:

1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152, 2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0, 2014 рік – 1,249, 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), 2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0, для земель несільськогосподарського призначення – 1,06, 2017 рік – 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась

[згорнути]
IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГIВ У ФОРМI АУКЦIОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛЯНОК

01 лютого 2019 р. о 10.00 год. в приміщенні Соснівської міської ради (сесійна зала) відбудуться земельнi торги у формi аукцiону.

На земельні торги виставлено дві земельні ділянки:

Право власності на земельну дiлянку несiльськогосподарського призначення, що розташована за за адресою: Львівська обл., м.Соснівка, вул.Шептицького, 4а-2;

– кадастровий номер: 4611870400:02:003:0051.

– площа 0,0470га;

– категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

– цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ – 12.04);

– вид використання земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель і споруд автомобільного транспорту, що розташована

– Стартова ціна продажу земельної ділянки – 97 656 грн.00коп

Право власності на земельну дiлянку несiльськогосподарського призначення, що розташована за за адресою: Львівська обл., м.Соснівка, вул.Шептицького, 4а-3;

– кадастровий номер: 4611870400:02:003:002.

– площа 0,0045 га;

– категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

– цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ – 12.04);

– вид використання земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель і споруд автомобільного транспорту, що розташована

– Стартова ціна продажу земельної ділянки – 9 354 грн.00коп.

[згорнути]
До відома власників землі та землекористувачів

Вiдповiдно до пункту 2 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України “Про Державний земельний кадастр” земельнi дiлянки, право власностi (користування) на якi виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно вiд присвоєння їм кадастрового номера.

Державна реєстрацiя таких земельних дiлянок здiйснюється на пiдставi технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) в натурi (на мiсцевостi) меж земельної дiлянки за заявою їх власникiв (користувачiв), або осiб, якi подали заяви про визнання спадщини вiдумерлою, якщо така справа прийнята до провадження судом.

З метою проведення Державної реєстрацiї земельних дiлянок, право власностi (користування) на якi виникло до 2004 року, їх власникам i землекористувачам необхiдно звернутися з вiдповiдною заявою в Центр надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради (проспект Шевченка, 27, мiсто Червоноград) з метою внесення вiдомостей про земельнi дiлянки до Державного земельного кадастру.

Вiдповiднi консультацiї з цього питання можна отримати у Вiддiлi мiськрайонного управлiння у Сокальському районi та мiстi Червоноградi головного управлiння Держгеокадастру у Львiвськiй областi, в мiстi Червоноградi, на вул. Ст. Бандери, 4, телефони: 2-13-10; 4-60-20.

До відома власників землі та землекористувачів Вiдповiдно до наказу Мiнагрополiтики вiд 27.03.2018р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 10.04.2018р. № 432/31884 “Про внесення змiн до порядку нормативної грошової оцiнки земель населених пунктiв”, при визначеннi нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок будь-якого цiльового призначення, iнформацiя про якi не внесена до вiдомостей Державного земельного кадастру, або у вiдомостях Державного земельного кадастру вiдсутнiй код класифiкацiї видiв цiльового призначення земель, iз 17.07.2018р. буде застосовуватися коефiцiєнт, який характеризує функцiональне використання земельної дiлянки (Кф = 3).

Застосування цього коефiцiєнта значно збiльшить розмiр плати за землю (земельного податку та орендної плати).

З метою уникнення збiльшень податкових зобов’язань iз плати за землю пропонуємо власникам землi i землекористувачам (громадянам та фiзичним особам – пiдприємцям, а також юридичним особам всiх форм власностi), якi володiють земельними дiлянками, iнформацiя про якi не внесена до вiдомостей Державного земельного кадастру, або у вiдомостях Державного земельного кадастру вiдсутнiй код класифiкацiї видiв цiльового призначення земель звернутися з вiдповiдною заявою в Центр надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради (проспект Шевченка, 27, мiсто Червоноград) з метою внесення вiдомостей про земельнi дiлянки або змiн до них до Державного земельного кадастру.

Вiдповiднi консультацiї з цього питання можна отримати у Вiддiлi мiськрайонного управлiння у Сокальському районi та мiстi Червоноградi головного управлiння Держгеокадастру у Львiвськiй областi, в мiстi Червоноградi, на вул. Ст. Бандери, 4, телефони: 2-13-10; 4-60-20.

[згорнути]
До уваги власників земельних ділянок та землекористувачів! Зареєструйте свої права на землю!

З метою виконання Указу Президента України від 22.07.2019 року № 542/2019 «Про заходи щодо протидії рейдерству», Головне управління Держгеокадастру у Львівській області звертає увагу громадян, органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Львівської області на необхідності внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року та посвідчене відповідними державними актами та договорами оренди.

Радимо всім землевласникам та землекористувачам, які господарюють на своїй землі на підставі документів виданих до 2004 року перевірити статус своєї земельної ділянки на Публічній кадастровій карті. У разі якщо ділянка відсутня на карті рекомендуємо Вам звернутись до розробників документації із землеустрою для замовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Якщо у Вас залишаються запитання Ви можете звернутись за консультаціями та довідками до найближчого підрозділу Держгеокадастру у Вашому регіоні.

Звертаємо Вашу увагу що державна реєстрація земельної ділянки не лише запобігатиме рейдерському захопленню землі та забезпечить належний захист Ваших прав, а й значно спростить процедури переоформлення земельної ділянки у майбутньому, що зекономить Вам та Вашим нащадкам час для повноцінного розпорядження землею. Адже при вчиненні будь-яких правочинів щодо земельних ділянок (продаж, дарування, передача в оренду, кредит під заставу земельної ділянки тощо) буде необхідна попередня держреєстрація з присвоєнням кадастрового номера. Після здійснення держреєстрації, при майбутньому переоформленні, здійсненні правочинів щодо земельної ділянки, достатньо буде лише юридичних документів при зміні власника.

Кадастровий номер земельній ділянці присвоюється при здійсненні державної реєстрації земельної ділянки, автоматично, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Довідково: Відомості про земельні ділянки, що містяться в Державному земельному кадастрі України є відкритими та опубліковані в мережі інтернет на веб- сайті Публічна кадастрова карта (https://newmap.land.gov.ua). Відповідно власники та користувачі земельних ділянок право на які оформлено після 2004 року можуть переглянути та перевірити інформацію про земельну ділянку за допомогою сервісів Публічної кадастрової карти. Пошук земельної ділянки здійснюється за кадастровим номером або за місцезнаходженням земельної ділянки.

[згорнути]
З 01 січня 2020 року вводиться в дію нова нормативна грошова оцінка земель міста Соснівка.

Власникам та користувачам земельних ділянок з 15.01.2020 р. необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (м. Червоноград пр. Шевченка, 27 ) для отримання витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та до 20.02.2020 р. подати до Червоноградського управління ГУ ДФС у Львівській області податкову декларацію з плати за землю.

[згорнути]